Nikdy se neptej na cestu někoho, kdo ji zná, protože se ti nestane, že bys zabloudil.
Rabbi Nahman z Braslavi
Stacks Image 114
Prvním znamením byl bezpochyby údiv teenagera, když vyvolával v temné komore své fotografie. Obrazy se postupně formovaly v tlumeném červeném světle, pak mizely a znovu se objevovaly v sépiovém tónu. Musel se smířit s pachem sulfidu jako protipólem tohoto malého kouzla.
Celuloidový film byl nahrazen digitálním materiálem a kouzlo fungovalo prostřednictvím stále výkonnějšího softwaru. Jiné výtvory, ale stále stejně vzrušující. Gesto namáčení fotopapírů v lázních, dodržování koncentrací, teplot a doby trvání zmizelo. Využití světla, zachycení skutečnosti a její přeměna v dojem zastaveným v čase, zůstalo cílem. Chemie jako další krok byla logickým důsledkem.

Se světlem přišly další energie, doplňující přirozené frekvence, jež nás obklopují a nejsou na první pohled vnímatelné: geobiologie, vliv vizuálního vnímání na naše pocity a stav vědomí, symbolika čísel a sakrální geometrie. Práce na sobě se stala transmutací energií při hledání čistoty světla a průzračnosti. Objevování skrytých věcí prostřednictvím práce na sobě.
Dveře k duchovnímu probuzení byly otevřeny a ukázaly na chybějící článek k alchymii. Vystoupení z matrixu vyžaduje vůli a vytrvalost. Vybral jsem si symboliku hebrejského písmene zayin, které svou silou a prozíravostí evokuje cestu vytrvalosti. Symbolizuje vnitřní boj, střet protikladů, nutí nás převzít odpovědnost za sebe sama. Neustálé napětí mezi člověkem a jeho hodnotami.
Tolik hodnot potřebných k tomu, aby člověk neztratil směr a šel vzpřímeně po své životní cestě......

Zdenek Posva