Mrazivý den
Slunce vychází za horskými hřebeny. Noc ustupuje svítání. Krajina se odhaluje v namodralých tónech, aby uvolnila místo zářivému slunci. Tón hor si však zachovává ledovou atmosféru, která svědčí o přetrvávajícím chladu ve výškách.

Stromy si ponechávají svůj bílý plášť, aby se pod vlivem teplých paprsků postupně svlékly. Ticho ruší jen zvuk kroků na zmrzlém sněhu.
Ledové závěsy
Chladná struktura kusů ledu, které se lesknou pod slunečními paprsky, stírá detaily a obrysy těchto podivuhodných pomíjivých forem. Jejich obrysy se kapku po kapce mění a jsou stále hladší a hladší jako zrcadlo. Světlo si razí cestu skrz a odhaluje jejich nitro. Objevují se sotva znatelné detaily. Oko se postupně přizpůsobuje a objevuje překvapivé vzory, které evokují mistrovskou kreativitu přírody.
Tajemná příroda
Tvary, barvy a harmonie, které nás vybízejí k zamyšlení nad tím, co nám příroda staví před oči. Výzva chodci, aby se zastavil a navázal dialog.
Živá příroda
Poutníče, zvedni hlavu a pozoruj přírodu kolem sebe! Tvary, barvy a harmonie jsou všude kolem nás. Zastavme se a nechme je, aby se vynořili a přišli k nám. Může dojít k dialogu, díky němuž tyto objevy oceníme.
Poetická příroda
Hra tvarů a barev zvyšuje smysluplnost vnímání. Zjemňuje náš pohled. Příroda nás oslovuje svou nekonečnou krásou, abychom si uvědomili její poetickou stránku. Navazuje se dialog a vzniká v nás pocit potěšení. Zastavme se a rozjímejme nad tím, co se nám zjevuje před očima.
Obydlené světy - stromy
Jejich kořeny jsou dobře zakotvené v zemi, stojí tam majestátně, ve skupinách nebo osamoceně. Jejich větve se rozevírají jako paže, které zachycují a přenášejí vzkazy větru. S trochou vytrvalosti se nám může podařit zachytit slova a melodie tohoto světa žijícího na jiné frekvenci, než je ta naše.
Obydlené světy - země
Od dětství stojíme nohama na této zemi. Jakožto místo o které se muzeme opřít, nás udržuje a vyživuje. Změny ročních období udržují od nepaměti koloběh zrození, růstu, zralosti, stárnutí a smrti.
Obydlené světy - obloha
Pro navázání dialogu s oblohou zvedněme hlavu a nechme oči se přizpůsobit její nesmírnosti. Tvar mraků se pod vlivem větru rychle mění a neustále pozměňuje nebeskou výzdobu. Slunce a hvězdy si předávají štafetu, ať už s oponou, která je zahaluje, nebo bez ní.
Obydlené světy - voda
Voda hledá rovnováhu. Může být tichá jako zrcadlo, nebo se naopak projevovat hlučně jako potok. Zklidňuje, dodává energii a i odplavuje. Dokáže cokoli a skrývá v sobě netušenou sílu.