Pouliční fotografie
Rušná ulice, kde se směsice zvuků noří do stěn, kontrastuje s tichou uličkou, kde poklidné kroky ladí s nainstalovaným tichem. Obrazy na sebe navazují. Kolemjdoucí se setkávají pohledem, upřeným do svých myšlenek. Tyto okamžiky, nehybné v harmonii tónů, jsou svědectvím přítomnosti, která se rychle stala minulostí.
Lidé světa
Radost z bytí ve svém prostředí, ze života v harmonii s okolím. Uvážlivá a vstřícná komunikace s ostatními lidmi.
Děti světa
Dětský úsměv je odzbrojující kdekoli na světě. Jeho vitalita a radost ze života jsou nakažlivé. Než se stanou dospělými, nechte je zažít nepodmíněný svět zázraků a objevů.
Lidé v pohybu
Naše tělo je stvořeno k pohybu. Doprovázet naše myšlenky pohybem. Vyjádření emocí prostřednictvím poloh. Naše tělesné projevy vyjadřují naše stavy bytí. Tanec jako vyjádření našich slov, předehra k důvěrnějšímu vztahu. Pohyb je úzce spojen s hudbou, s harmonií, která nás obklopuje.
Radost a roztomilost
Obličej může snadno měnit svůj výraz hrou několika svalů. Ukázat okolnímu světu naši denní náladu. Měkkost našich očí, držení hlavy a těla. Je to snadné a objevné. Dialog s druhými začíná tímto výrazem. Zachytit jej ve fotografii je jako předat ho navždy vesmíru.
Bytosti v energii
Když se pohyb těla stává výraznějším a vyjadřuje pozitivní nebo negativní sílu, uvolňujeme svou energii směrem ven. Tímto vyjádřením zdůrazňujeme to, co chceme sdělit. Koncert je dobrým místem a propojuje hudbu s našimi pocity. Obrázek dodává světlo a barvy. Je to jako slyšet hlas, který se nedá vtěsnat do fotografie.