Každé slovo a slabika má svou vlastní vibrační frekvenci. Dohromady tvoří věty s významem, který oslovuje naše vědomí, naši mysl. Kromě toho však harmonie, kterou tvoří, vstupuje do našeho podvědomí a dodává slovům nevyslovitelnou hudbu, která je podbarvuje. Stejně jako duch, který vstupuje do hmoty.