"Oko se musí naučit naslouchat, než se podívá." Robert Frank